ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА

СУТЕРЕН / КОТА - 3,80

ГАРАЖИ / ПАРКОМЕСТА

Обект

Площ /м2/

Етаж

Статус

Цена

в /с ДДС

Гараж №01

14.85

-1

свободен

33 000

Гараж №02

14.88

-1

свободен

33 000

Гараж №03

14.31

-1

свободен

33 000

Гараж №04+склад

16.16 +

4.99(склад)

-1

продаден

Гараж №05

13.54

-1

свободен

33 000

Гараж №06+склад

15.92+

1.54(склад)

-1

свободен

35 000

Гараж №07+склад

16.64+

1.20(склад)

-1

свободен

33 000

Гараж №08

14,94

-1

продаден

––

Гараж №09

15.11

-1

продаден

––

Гараж №10

15.27

-1

продаден

––

Гараж №11

14.34

-1

свободен

33 000

Гараж №12 + склад

14.66+

1.60(склад)

-1

свободен

35 000

Гараж №13+склад

14.99+

2.63(склад)

-1

свободен

35 000

Гараж №14

14.51

-1

продаден

––

Гараж №15

14.51

-1

продаден

––

Гараж №16

15.63

-1

свободен

33 000

Гараж №17

14.03

1

свободен

33 000

Гараж №18 +склад

17.18+

3.21(склад)

-1

свободен

35 000

Паркомясто №01

14.95

-1

свободен

23 000

Паркомясто №02

14.87

-1

свободен

23 000

Двойно паркомясто 03

22.87

-1

свободен

42 000

Мениджър продажби

Илия Стоянов
Нова Билд СТ
гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 2, ет. 5 (Сградата на СБК )