1.ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Блок

Статус

Цена с ДДС в евро

Магазин

––

36,18

1

ПРОДАДЕН

2. ПАРКОМЕСТА

Обект

Площ /м2/

Етаж

Блок

Статус

Цена в евро с ДДС

Паркомясто 12

16,05

0

1

ПРОДАДЕНО

––

Паркомясто 13

15,57

0

1

ПРОДАДЕНО

––

Паркомясто 14

12,96

0

1

ПРОДАДЕНО

–-

Паркомясто 16

15,28

0

1

ПРОДАДЕНО

––

Паркомясто 17

14,89

0

1

ПРОДАДЕНО

––

Гараж 1

14,44

0

1

ПРОДАДЕН

––

Гараж 2

17,63

0

1

ПРОДАДЕН

––

Гараж 3

15,68

0

1

ПРОДАДЕН

––

Гараж 4

15,02

0

1

ПРОДАДЕН

––

Паркомясто 4

12,17

0

2

ПРОДАДЕН

––

Паркомясто 5

13,26

0

2

ПРОДАДЕН

––

Паркомясто 6

12,50

0

2

ПРОДАДЕНО

––

Паркомясто 7

12,47

0

2

ПРОДАДЕНО

Паркомясто 8

12,68

0

2

ПРОДАДЕНО

 

3. СКЛАДОВИ ПОМОЩЕНИЯ

Обект

Площ /м2/

Етаж

Блок

Статус

Цена в евро с ДДС

Склад 06

1,19

0

1

ПРОДАДЕН

––

Склад 07

1,61

0

1

ПРОДАДЕН

––

Склад 08

1,69

0

1

ПРОДАДЕН

––

Склад 09

2,23

0

1

ПРОДАДЕН

––

Склад 10

2,82

0

1

ПРОДАДЕН

––

Мениджър продажби

Илия Стоянов
Нова Билд СТ
гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 2, ет. 5 (Сградата на СБК )