„Резиденшъл Билдинг – Парк Черковна“ I гр. София, ул. “ Хр. Павлович“ 1

„Резиденшъл Билдинг – Парк Черковна“ I

гр. София, ул. “ Хр. Павлович“ 1

Мениджър продажби

Илия Стоянов
Нова Билд СТ
гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 2, ет. 5 (Сградата на СБК )