Разпределения-Парк Черковна III

Разпределение по етажи

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Магазин

97.98

82.50

1

свободен

183 000

 

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Магазин

––-

30,10

2

продаден

––

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 1

88.50

74,40

1

свободен

94 116

Апартамент 2

88,45

74,40

1

свободен

97 295

 

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 1

––-

69,60

2

продаден

––

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 3

88.50

74,40

1

свободен

98 300

Апартамент 4

88,45

74,40

1

продаден

101 717

 

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 2

85,65

69,60

2

свободен

97 680

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Апартамент 5

––-

74,40

1

продаден

Апартамент 6

––-

74,40

1

продаден

 

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Апартамент 3

––-

69,60

2

продаден

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 7

88.50

74,40

1

свободен

98 300

Апартамент 8

88.45

74,40

1

продаден

103 500

 

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 4

85,65

69,60

2

продаден

97 680

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 9

88,50

74,40

1

свободен

98 300

Апартамент

10

88.45

74,40

1

свободен

104 500

 

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 5

85,65

69,60

2

свободен

97 680

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 11

88.50

74,40

1

свободен

98 300

Апартамент 12

88.45

74,40

1

свободен

104 500

 

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 6

––-

69,60

2

продаден

––

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Апартамент 13

––-

74,40

1

продаден

Апартамент 14

––-

74,40

1

продаден

 

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Апартамент 7

––-

69,60

2

продаден

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 15

176.86

150.10

1

свободен

206 200

 

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 8 – ниво 1

––-

89,20

2

продаден

––

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 16

149.71

127.00

1

свободен

158 000

 

Обект

Площ

/кв.м./

Чиста площ

/кв.м./

Б

Л

О

К

статус

Цена с ДДС в евро

Апартамент 8 – ниво 2

––-

62,30

2

продаден

––

Мениджър продажби

Илия Стоянов
Нова Билд СТ
гр. София ул. „Тодорини Кукли“ 20 ет. 2 (Търговски център „ ТАБИ“ )